مقدمه

اين مستند شامل مشخصات و راهنماي استفاده از سرويس ارسال و دريافت پيامک مي باشد. کارهاي مختلف اين پروسه در قالب مراحل مختلف بيان شده است. سعي شده است که فعاليت هاي مربوط به هر مرحله مشخص و بدون ابهام باشد. اين سرويس ها براي کاربران سرويس امکان ارسال، رهگيري و دريافت پيامک را از طريق وب سرويس، فراهم مي آورند.


مشخصات و قابليت هاي سرويسپروفايل سرويس


نام

سرويس ارسال و دريافت پيامک

نسخه

3.0

طبقه بندي

پيام رساني

آدرس سرويس

http://ws.asanak.ir:8082/services/CompositeSmsGateway?wsdl


سرويس دهنده


نام

شرکت پيام افزار پيک آسا - آسانک

توضيحات

ارائه دهنده خدمات پيامک

وب سايت

www.asanak.ir


عملکرد سرويس


تابع داخلي

عملکرد واقعي

ارسال پيامک به يک ليست

پيامک هاي درخواستي در صف ارسال قرار مي گيرند.

گزارش گيري پيامک

دريافت وضعيت ارسال پيامک ها اعم از در صف ارسال، ارسال شده، دريافت شده، ارسال نا موفق و ...

دريافت پيامک هاي وارد شده

ليست پيامک هاي دريافت شده توسط شماره مشترک فراخواني مي شود.

دريافت مانده شارژ

مانده شارژ حساب اعلام مي گردد


کيفيت خدمات


پارامتر کيفيت

تعريف

مقدار

روش محاسبه

دسترس پذيري

درصدي از زمان که سرويس عملياتي است

99%

100*(24*30-زمان قطع بودن سرويس)/(24*30)

اندازه گيري ها ماهانه انجام مي شود و در محاسبات ماه بعد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ظرفيت

حداکثر تعداد پيامک ارسالي / دريافتي در هر فراخواني– حداقل فاصله زماني بين هر دو فراخواني متوالي

100 پيغام در هر فراخواني

براي درخواست ها متوالي از يک جنس محاسبه مي شود.

زمان پاسخ

معياري حداکثر زمان لازم براي انجام يک درخواست، از زمان دريافت درخواست توسط سرويس دهنده تا زمان ارسال پاسخ آن

2 ثانيه

براي هر در خواستي به صورت مجزا محاسبه مي شود.


جزئيات هر سرويس


پيش از معرفي جزييات هريک از سرويس­ها، توجه به نکات زير ضروري است:

  • تمام تاريخ ها برابر تعداد ميلي ثانيه گذشته از ساعت 00:00 در تاريخ 1-1-1970 مي باشد. (اکثر زبان هاي برنامه نويسي تبديل به/از اين گونه نمايش تاريخ را پشتيباني مي کنند.)
  • در صورتي که بسته SOAP ساخته شده براي فراخواني سرويس­ها داراي مشکلات پروتکلي بوده و يا از فرمت­هاي معرفي­ شده در زير پيروي نکند، خطايي از نوع soap:Fault به کاربر بازگردانده مي­شود. در بخش fault string نيز توضيحي در مورد مشکل رخ­ داده درج خواهد شد.
  • در مواردي که شناسه­ کاربري يا پسورد، براي استفاده از سرويس، نامعتبر باشد و يا کاربر فاصله­ زماني مجاز مشخص ­شده (يک ثانيه) براي فراخواني سرويس­ها را رعايت نکند، درخواستش پردازش نشده و خطاي soap:fault دريافت خواهد کرد.


سرويس sendSMS


توضيحات

اين سرويس را مي توان ارسال نظير به نظير ناميد. در اين سرويس به ازاي هر فرستنده و گيرنده، متني مجزا اختصاص مي يابد. اين تابع با داده هاي ورودي چندين پيامک مختلف ساخته و وارد صف ارسال مي کند. در هر بار فراخواني حداکثر 100 عدد پيامک را مي توان ايجاد نمود. شناسه پيامک هاي ساخته شده براي ردگيري هاي بعدي برگردانده مي شوند.

لازم به ذکر است در اين سرويس ليست گيرندگان بررسي مي شود. در صورتي که هر يک از شماره هاي مقصد مشخص شده، قبلا درخواست عدم دريافت پيام به آسانک داده باشند، پيام متناظر با آن گيرنده از ليست ارسال حذف و کد وضعيت 20 به کاربر برگردانده مي‏ شود. در اين حالت از حساب کاربر هيچ گونه شارژي کسر نخواهد شد.پارامترهاي ورودي


نام

توضيحات

نوع

srcAddresses

ليست شماره هاي فرستندگان پيامک، در صورتي که اين ليست فقط شامل يک عنصر باشد تمام پيامک ها براي آن شماره ارسال مي شود.

stringArray

destAddresses

ليست شماره هاي مقصد پيامک (شماره میبایست با صفر و یا 98 شروع شود)

stringArray

msgBody

ليست متن پيامک

stringArray

msgEncoding

نوع کدگذاري متن پيامک (UTF-8=8 , ASCII=1)

intArray

userCredential

اطلاعات احراز هويت

userCredentialساختار داده هاي userCredential :نام

توضيحات

نوع

username

نام کاربري

string

password

کلمه عبور

stringعناصر خروجي


نام

توضيحات

نوع

errorMsg

پيغام خطا

string

status

وضعيت اجراي تابع (مراجعه شود به بخش‏5)

int

msgIdArray

نتيجه ارسال پيامک (اگر مقدار بزرگتر از 100 باشد يعني پيغام وارد صف ارسال شده است و شناسه آن بازگردانده شده است. در غير اينصورت مقدار برابر يک خطا است که در انتهاي اين مستند بيان شده است)

long Array


نمونه درخواست
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope"/
xmlns:web="http://ws.asanak.ir:8082/services/CompositeSmsGateway?wsdl/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:sendSms>
<userCredential>
<password>***</password>
<username>***</username>
</userCredential>
<srcAddresses>982100</srcAddresses>
<srcAddresses>982164063188</srcAddresses>
<destAddresses>09123456789</destAddresses>
<destAddresses>09350111111</destAddresses>
<msgBody>test body</msgBody>
<msgBody>سلام</msgBody>
<msgEncoding>1</msgEncoding>
<msgEncoding>8</msgEncoding>
</web:sendSms>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

نمونه پاسخ

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://webService.compositeSmsGateway.services.sdp.peykasa.com/">
<soap:Body>
<ns1:sendSMSResponse>
<sendSMSResult>
<errorMsg/>
<status>1</status>
<msgIdArray>248631</msgIdArray>
<msgIdArray>284651</msgIdArray>
</sendSMSResult>
</ns1:sendSMSResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


سرويس sendSmsToPort


توضيحات

اين سرويس کاملا مشابه با سرویس sendSms می باشد با این تفاوت که می توان به ازای هر شماره فرستنده یک پورت مبدا، و به ازای هر پیام ارسالی یک پورت مقصد برای پیام مشخص کرد. این قابلیت موجب خواهد شد تا پیام ارسالی بر روی موبایل کاربر نهایی بر روی یک پورت خاص دریافت شود و لذا برنامه های مدیریت پیام از دریافت آن خودداری می کنند. لذا می تواند در کاربردهایی نظیر اپلیکیشن های اختصاصی شما مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر امکان ارسال پیام به اپلیکیشن به وجود خواهد آمد.پارامترهاي ورودي


نام

توضيحات

نوع

srcAddresses

ليست شماره هاي فرستندگان پيامک، در صورتي که اين ليست فقط شامل يک عنصر باشد تمام پيامک ها براي آن شماره ارسال مي شود.

stringArray

destAddresses

ليست شماره هاي مقصد پيامک (شماره میبایست با صفر و یا 98 شروع شود)

stringArray

msgBody

ليست متن پيامک

stringArray

msgEncoding

نوع کدگذاري متن پيامک (UTF-8=8 , ASCII=1)

intArray

destinationPorts

لیست پورت شماره های مقصد (با تعداد پیام ها برابر است)

intArray

sourcePorts

لیست پورت شماره های مبدا (با تعداد شماره های فرستنده برابر است)

intArray

userCredential

اطلاعات احراز هويت

userCredentialساختار داده هاي userCredential :نام

توضيحات

نوع

username

نام کاربري

string

password

کلمه عبور

stringعناصر خروجي


نام

توضيحات

نوع

errorMsg

پيغام خطا

string

status

وضعيت اجراي تابع (مراجعه شود به بخش‏5)

int

msgIdArray

نتيجه ارسال پيامک (اگر مقدار بزرگتر از 100 باشد يعني پيغام وارد صف ارسال شده است و شناسه آن بازگردانده شده است. در غير اينصورت مقدار برابر يک خطا است که در انتهاي اين مستند بيان شده است)

long Array


نمونه درخواست

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://ws.asanak.ir:8082/services/CompositeSmsGateway?wsdl/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:sendSmsToPort>
<userCredential>
<password>***</password>
<username>***</username>
</userCredential>
<srcAddresses>98210071</srcAddresses>
<srcAddresses>982164063188</srcAddresses>
<destAddresses>09123456789</destAddresses>
<destAddresses>09350111111</destAddresses>
<msgBody>test body</msgBody>
<msgBody>سلام</msgBody>
<msgEncoding>1</msgEncoding>
<msgEncoding>8</msgEncoding>
<sourcePorts>9821</sourcePorts>
<sourcePorts>9822</sourcePorts>
<destinationPorts>9825</destinationPorts>
<destinationPorts>9826</destinationPorts>
</web:sendSmsToPort>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

نمونه پاسخ

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://webService.compositeSmsGateway.services.sdp.peykasa.com/"> <soap:Body>
<ns1:sendSmsToPortResponse>
<sendSMSResult>
<errorMsg/>
<status>1</status>
<msgIdArray>248631</msgIdArray>
<msgIdArray>284651</msgIdArray>
</sendSMSResult>
</ns1:sendSmsToPortResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>سرويس getReportByMsgIdتوضيحات

اين تابع وضعيت ارسال يک يا چند پيامک با شناسه مشخص را بر مي گرداند. حداکثر وضعيت 100 عدد پيامک را در هر بار فراخواني مي توان در خواست نمود.پارامترهاي ورودي


نام

توضيحات

نوع

msgIds

ليست شناسه هاي پيامک هاي ارسالي

long Array

userCredential

اطلاعات احراز هويت

userCredentialساختار داده هاي userCredential :


نام

توضيحات

نوع

username

نام کاربري

string

password

کلمه عبور

stringعناصر خروجي


نام

توضيحات

نوع

errorMsg

پيغام خطا

string

status

وضعيت اجراي تابع (مراجعه شود به بخش‏5)

int

reportItemArray

وضعيت ارسال پيامک ها

آرايه اي از reportItem


ساختار هاي داده هاي reportItem :


نام

توضيحات

نوع

deliverDate

تاريخ تحويل (در صورتي که هنوز تحويل صورت نگرفته باشد اين مقدار صفر خواهد بود)

long

msgId

شناسه پيامک

long

status

وضعيت پيامک

int


کدهاي وضعيت

معاني کدهاي وضعيت به شرح زير است:

کد

توضيحات

1-

پيام مورد نظر پيدا نشد

1

در صف ارسال به مخابرات

4

در حال ارسال به مخابرات

2

به مخابرات تحويل داده شد.

7

مخابرات پاسخي مبني بر پذيرش پيام ارائه نداد.

8

مخابرات پيام را مردود اعلام کرد.

10

بخشي از پيام به مخابرات تحويل داده شد.

9

در حال تحويل دادن به مقصد

6

به مقصد تحويل داده شد

5

به مقصد تحويل داده نشد

11

بخشهايي ازپيام به مخابرات تحويل داده شده اما شناسه دريافت نکرده

12*

بخشي از پيام به مقصد تحويل داده شد (اين حالت مربوط به زماني است که گزارش تحويل براي برخي تکه­ هاي پيام از مخابرات دريافت نشده است و يا برخي از تکه­ هاي پيام به مقصد تحويل داده نشده­ اند)

13*

هيچ گزارش تحويل به مقصدي از مخابرات دريافت نشد

*درصورتي که پس از گذشت 24 ساعت، هيچ يک/بخشي­ از گزارش­هاي تحويل مربوط به تکه­ هاي پيام، از مخابرات دريافت نشود، وضعيت پيام به وضعيت 12 يا 13 تغيير خواهد کرد.

وضعیت های نهایی: با توجه به جدول فوق می توان گفت، کدهای وضعیت 1-، 5، 6، 8، 10، 12 و 13 نهایی بوده و دیگر تغییر نمی کنند. سایر کدها با گذشت 24 از ارسال پیام به یکی از این وضعیت های نهایی تغییر خواهند یافت.

نمونه درخواست

<soap:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webService.compositeSmsGateway.services.sdp.peykasa.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:getReportByMsgId>
<userCredential>
<password>***</password>
<username>***</username>
</userCredential>
<msgIds>2199031238568</msgIds>
</web:getReportByMsgId>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

نمونه پاسخ

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns2="http://webService.compositeSmsGateway.services.sdp.peykasa.com/">
<soap:Body>
<ns2:getReportByMsgIdResponse>
<return>
<status>0</status>
<reportItems>
<deliveryDate>1365403904571</deliveryDate>
<destination>98912***</destination>
<msgId>2199031238568</msgId>
<source>9821***</source>
<status>6</status>
</reportItems>
</return>
</ns2:getReportByMsgIdResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


سرويس getReceivedMsgتوضيحات

اين تابع پيامک هاي دريافتي در يک هفته اخير مشترک را بر مي گرداند. حداکثر 100 عدد پيامک را در هر بار فراخواني مي توان درخواست نمود. در صورتيکه شماره مشترک خالي باشد، اين سرويس پيامک هاي دريافتي تمامي شماره هاي کاربر را برميگرداند. پيامک هاي دريافتي به ترتيب زمان دريافت از قديمي ترين به جديدترين مرتب مي شوند.پارامترهاي ورودي


نام

توضيحات

نوع

destAddresses

شماره هايي که مشترک ميخواهد پيامک هاي دريافتي آنها را دريافت نماييد. در صورتي که خالي باشد، پيامک هاي دريافتي تمامي شماره هاي مربوط به مشترک در نظر گرفته مي شوند.

string Array

maxReturnedMsg

حداکثر تعداد پيامک هاي باز گشتي (اين مقدار نمي تواند بيش از 100 مقداردهي شود)

int

fromTime

پيامک ها از اين تاريخ به بعد بازگردانده مي شوند. مقدار بر حسب ميلي ثانيه مي باشد و حداکثر مقدار قابل قبول معادل با 168 ساعت قبل میباشد.

long

userCredential

اطلاعات احراز هويت

userCredential


ساختار داده هاي userCredential :

نام

توضيحات

نوع

username

نام کاربري

string

password

کلمه عبور

string


عناصر خروجي

نام

توضيحات

نوع

errorMsg

پيغام خطا

string

status

وضعيت اجراي تابع (مراجعه شود به بخش‏5)

int

receivedMsg

اطلاعات پيامک هاي دريافتي

آرايه اي از receivedMsg


ساختار هاي داده هاي receivedMsg :

نام

توضيحات

نوع

destination

آدرس مقصد پيامک

sting

body

متن پيامک

string

encoding

نوع کدگذاري متن پيامک

int

id

شناسه پيامک

string

partCount

در پيامک هاي چند بخشي مضخص کننده تعداد بخش هاي پيامک است.

int

receivedTime

زمان دريافت پيامک. مقدار بر حسب ميلي ثانيه مي باشد.

long

source

آدرس ارسال کننده پيامک

string

نمونه درخواست

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webService.compositeSmsGateway.services.sdp.peykasa.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:getReceivedMsg>
<userCredential>
<password>***</password>
<username>***</username>
</userCredential>
<destAddresses>982164063188</destAddresses>
<fromTime>1365313036207</fromTime>
<maxReturnedMsg>100</maxReturnedMsg>
</web:getReceivedMsg>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


نمونه پاسخ

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns2="http://webService.compositeSmsGateway.services.sdp.peykasa.com/">
<soap:Body>
<ns2:getReceivedMsgResponse>
<return>
<status>0</status>
<receivedMesg>
<body>ok</body>
<destination>982164063188</destination>
<encoding>8</encoding>
<id>2158815</id>
<partCount>1</partCount>
<receivedTime>1365313036207</receivedTime>
<source>98935***</source>
</receivedMesg>
<receivedMesg>
<body>test</body>
<destination>982164063188</destination>
<encoding>8</encoding>
<id>2204263</id>
<partCount>1</partCount>
<receivedTime>1365397011868</receivedTime>
<source>98912***</source>
</receivedMesg>
</return>
</ns2:getReceivedMsgResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>نشاني دريافت پيامک (PushURL)


شيوه ديگر دريافت پيامکها، تعيين نشاني دريافت پيامک و يا همان PushURL بوده که مي توانيد به جاي فراخواني متد getReceivedMsg از آآن استفاده نماييد؛ بدين ترتيب که يک آدرس تعيين نماييد تا توسط آن آسانک پيامکهاي دريافتي را روي اين آدرس براي شما ارسال نمايد. اين آدرس با توجه به شيوه و زبان برنامه نويسي شما براي مثال مي تواند به اين صورت باشد:

http://yoursite.com/getsms

بدين ترتيب وب سرويس آسانک يک QueryString در امتداد اين آدرس قرار داده و براي شما ارسال مي کند تا پيام هاي دريافتي را در قالب اين پارامترها دريافت نماييد:

----=http://yoursite.com/getsms?destAddress=----&srcAddress=----&msgBody=----&msgPartNumber=----&receivedTime

شما از طريق متد GET ميتوانيد مقدار اين پارامترها را دريافت نماييد. دقت کنید که پارامتر receivedTime بر حسب تعداد میلی ثانیه گذشته از ساعت صفر بامداد تاریخ اول زانویه 1970 می باشد.

توجه داشته باشيد که در ادامه نشاني دريافت، نيازي به تعيين پارامترها وجود نداشته و اين پارامترها از سوي آسانک به نشاني شما ارسال مي گردد. هم چنين اين نشاني را در پروفايل پنل کاربري خود مي توانيد تنظيم نماييد.

لازم بذکر است که سرور آسانک فقط با سرورهاي داخل کشور ارتباط برقرار مي کند. بنابراين براي استفاده از نشاني دريافت پيامک اطمينان حاصل نماييد که سرور شما داخل ايران است. در غير اينصورت از متد GetReceivedMsg استفاده کنيد.سرويس getUserCreditتوضيحات

اين تابع مانده اعتبار کاربر براي ارسال پيامک را برمي گرداند.پارامترهاي ورودي


نام

توضيحات

نوع

userCredential

اطلاعات احراز هويت

userCredential


ساختار داده هاي userCredential :

نام

توضيحات

نوع

username

نام کاربري

string

password

کلمه عبور

string


عناصر خروجي

نام

توضيحات

نوع

errorMsg

پيغام خطا

string

status

وضعيت اجراي تابع (مراجعه شود به بخش‏5)

int

credit

مانده شارژ

long


نمونه درخواست

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:web="http://webService.compositeSmsGateway.services.sdp.peykasa.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:getUserCredit>
<userCredential>
<password>***</password>
<username>***</username>
</userCredential>
</web:getUserCredit>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

نمونه پاسخ

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns2="http://webService.compositeSmsGateway.services.sdp.peykasa.com/">
<soap:Body>
<ns2:getUserCreditResponse>
<return>
<status>0</status>
<credit>144261</credit>
</return>
</ns2:getUserCreditResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>کدهاي وضعيت اجراي سرويس


کدهاي وضعيت مشترک همه سرويسها


وضعيت

توضيحات

کد

فراخواني موفق

فراخواني با موفقيت انجام شده است.

0

اعتبار ناکافي

اعتبار کاربر براي درخواست ارسالي کافي نيست.

2

کاربر غيرفعال

کاربر موردنظر غيرفعال است.

3کدهاي وضعيت سرويس SendSms


وضعيت

توضيحات

کد

مشخص نبودن شماره مبدا

شماره مبدا اختصاص داده نشده است.

11

مبدا نامعتبر

شماره مبدا مربوط به اين کاربر نمي باشد.

12

مشخص نبودن شماره مقصد

شماره مقصد مشخص نگرديده است.

13

مقصد نامعتبر

شماره مقصد نامعتبر است.

14

مشخص نبودن متن پيام

متن پيام وجود ندارد.

15

تعداد نادرست پارامترها

تعداد پارامترهاي ارسالي مطابقت ندارد (تعداد عناصر ليست مبدا، مقصد، متن پيام و Encoding پيام).

16

عدم رعايت تعداد مجاز در يک فراخواني

تعداد اعضاي ليست ورودي بيشتر از حد مجاز است.

17

عدم اختصاص کدينگ

پارامتر کدگذاري(Encoding) نامعتبر است.

18

غیر معتبر بودن شماره مقصد

شماره مقصد حاوي کاراکترهاي نامعتبر است. منظور از يک کاراکتر نامعتبر، هر کاراکتر به جز عدد و حرف لاتين است. شماره میبایست با صفر و یا 98 شروع شود.

19

غير مجاز بودن ارسال پيامک به گيرنده

بنا به درخواست صاحب خط، ارسال پيامک از سمت آسانک به اين شماره ممکن نيست. در اين حالت از حساب کاربر هيچ گونه شارژي کسر نخواهد شد.

20

بدنه پیام بسیار بزرگ

اندازه بدنه پیام بیش از اندازه بزرگ است.

41کدهای وضعیت سرویس sendSmsToPort

وضعیت

توضيحات

کد

نامشخص بودن پورت شماره مبدا

هیچ پورتی برای شماره مبدا مشخص نشده است.

42

نامشخص بودن پورت شماره مقصد

هیچ پورتی برای شماره مقصد مشخص نشده است.

43

پورت مبدا نامعتبر

پورت وارد شده برای شماره مبدا معتبر نیست

44

پورت مقصد نامعتبرپورت وارد شده برای شماره مقصد معتبر نیست45
متن پیام چند تکهدر ارسال پیام به پورت، امکان ارسال پیام های چندتکه وجود ندارد.46
متن پیام فارسی

در ارسال پیام به پورت، امکان ارسال پیام های فارسی وجود ندارد

47


کدهاي وضعيت سرويس GetReportByMsgID


وضعيت

توضيحات

کد

نامشخص بودن شناسه پيام

هيچ شناسه پيامي براي دريافت گزارش مشخص نشده است.

21

تجاوز از حداکثر تعداد مجاز گزارش

حداکثر گزارش در يک بار استفاده از اين سرويس 100 عدد است.

22

شناسه پیام منقضی شده

حداکثر مدت زمان پاسخ به این شناسه پیام سپری شده است. (بیشتر از 96 ساعت می باشد)

23کدهاي وضعيت سرويس GetReceivedMsg


وضعيت

توضيحات

کد

نامعتبر بودن پارامتر زمان

عدد مشخص شده براي پارامتر زمان نامعتبر است (در صورتي که بزرگتر از زمان حال باشد نامعتبر تلقي مي­ شود. در صورت کوچکتر بودن از تاريخ 1/1/2000 ميلادي، همين تاريخ مبناي عمل سرويس قرار خواهد گرفت)

31خطاهاي سروري


خطا

توضيحات

کد

شلوغي بيش از حد سرور

سرور به دليل شلوغي قادر به پاسخگويي نمي باشد.

501

خطاي داخلي، درخواست مجدد

سرور دچار خطاي داخلي شده است، لطفاً مجدد اقدام نماييد.

502

خطاي داخلي

سرور دچار خطاي داخلي شده است.

503نمونه کد

نمونه کد #C

نمونه کد Java

نمونه کد PHP

نمونه کد VB

نمونه کد Delphi